Zapraszamy do:

Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Rynek Piłsudskiego 23
tel. 86 270 98 74, 86 219 46 25

Uczestnikom projektu oferujemy!

  • udział w kursach: językowych, z zakresu umiejętności cyfrowych, prawa jazdy kat. B 
  • szkolenia zawodowe 
  •  staż zawodowy 
  • wsparcie w postaci zwrotu całości lub części kosztów przejazdu do miejsca odbywania zajęć projektowych 
  • sfinansowania kosztów wyżywienia w czasie zajęć projektowych 
  • ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas uczestnictwa w projekcie 
  • sfinansowane zostaną również koszty niezbędnych badań lekarskich i psychologicznych oraz materiałów edukacyjnych 
  • możliwość pokrycia kosztów zewnętrznych egzaminów potwierdzających uprawnienia zawodowe

 

Magdalena Sasinowska
Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Wys. Maz.