Mając na uwadze dotarcie do jak najszerszej grupy odbiorców z informacją o zasadach Programu informuję, iż na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego znajduje się relacja video ze spotkania.

Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego
do Spraw Organizacji Pozarządowych
Sylwia Rawinis