Konsekwencją takiego myślenia jest całkowite przedefiniowanie małżeństwa od zawsze rozumianego jako zawiązek kobiety i mężczyzny. Dla zwolenników genderyzmu rodzina rozumiana jako związek kobiety i mężczyzny staje się przeżytkiem, co umożliwia wychowywanie dzieci również przez pary tej samej płci.

Rada Gminy Sokoły wyraża sprzeciw wdrażaniu i propagowaniu ideologii gender, której działania zmierzają do zmian w świadomości społecznej oraz systemu wartości w jakim człowiek jest wychowywany. Stanowczo sprzeciwiamy się promowaniu i wprowadzaniu tej ideologii do przedszkoli i szkół. Uważamy, że upowszechnianie tej ideologii może w dużym stopniu przyczynić się do nieodwracalnych zmian w życiu człowieka jako jednostki oraz rodziny.

Solidaryzujemy się ze stanowiskiem Episkopatu Polski, który wykazał realne zagrożenie dla rozwoju człowieka i rodziny płynące z ideologii gender.

Apelujemy do rodziców, nauczycieli, pracowników kultury, oświaty, zdrowia a przede wszystkim władz państwowych i mediów aby przeciwdziałali destrukcji obecnego systemu wartości i nie ulegali naciskom ze strony osób propagujących ideologie gender.

Przewodniczący Rady
Hanna Maria Kurzyna