Planowany termin rozpoczęcia kursu: luty 2014 r.
 
Osoby, zainteresowane  udziałem w kursie,  powinny spełniać następujące kryteria:
• wiek 18-25 lat,
• nieuczące się i niepracujące,
• nieposiadające wykształcenia wyższego.
 
Zgłoszenia na kurs będą przyjmowane do 06.02.2014 r.
 
Gwarantujemy:
• nabycie, bądź podwyższenie dotychczasowych kwalifikacji zawodowych,
• profesjonalną kadrę szkoleniową,
• zajęcia praktyczne w zakładach pracy,
• materiały dydaktyczne,
• badania lekarskie,
• ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),
• dofinansowanie kosztów dojazdu,
• wyżywienie,
• ubrania robocze.
 
Szkolenie jest całkowicie bezpłatne!!!
Liczba miejsc ograniczona!!
Osoby chętne prosimy o zgłaszanie się do:
Ośrodek Szkolenia Zawodowego
ul. Leśnikowska 54
18-100 Łapy, tel. 85/814 23 33