W trakcie spotkania rozważano na temat propozycji utworzenia w kompleksie Zespołu Szkół Rolniczych w Krzyżewie parku energetycznego i wdrożenia programu odnawialnych źródeł energii. Pan Józef Neterowicz podzielił się swoim doświadczeniem i spostrzeżeniami w zakresie produkcji energii z odnawialnych źródeł. Przedstawiciele instytucji naukowych i firmy projektowej zapoznali z przykładowym rozwiązaniem. Pan prof. Andrzej Myczko i pan Edward Licznerski zaproponowali budowę mikrobiogazowni w Krzyżewie, w celu redukcji zanieczyszczeń pochodzących z działalności rolniczej, która będzie bilansować się ekonomicznie. Mikroinstalacja rozbudowana o elementy fotowoltaiki i pompy ciepła miałaby charakter edukacyjny i służyła jako pomoc naukowa dla uczniów Zespołu Szkół Rolniczych. Pan Leszek Gruchała Wicestarosta Wysokomazowiecki wyraził swoje obawy związane z jednoczesnym funkcjonowaniem na terenie szkoły powstającego Zakładu Aktywności Zawodowej i mikrobiogazowni rolniczej. Rozmówcy wyjaśnili, że wzięli pod uwagę wszystkie niepokojące czynniki i zagwarantowali, że instalacja badawcza nie będzie w żaden sposób uciążliwa. Pan prof. Kazimierz Pieńkowski i pan Jan Skibicki z Fundacji Innowacyjna Gospodarka omówili przykłady działań z zakresu produkcji żywności ekologicznej.

Na zakończenie dyskusji zaproponowano podjęcie współpracy z Narwiańskim Parkiem Narodowym, dzięki której planowana inwestycja będzie mogła pozyskać wkład do zasilania instalacji. Biorący udział w dyskusji zgodnie stwierdzili, że projektując omawianą inwestycję należy ściśle powiązać i uwzględnić interesy mieszkańców gminy, szkoły, instytucji samorządowych i wszystkich zainteresowanych odnawialnymi źródłami energii.

Wojciech Maleszko

{gallery width=250 height=250 margin=5px alignment=center}/2014/spotkanie-OZE/{/gallery}