Drukuj

W gminie Sokoły w w/w programie bierze udział 20 uczniów.

Program będzie realizowany w II etapach:
- I etap - uczniowie będą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach z przedsiębiorczości i ekonomii. W trakcie jednego tygodnia ferii zimowych, poprzez zabawę i gry edukacyjne uczestnicy programu poznają podstawowe pojęcia i narzędzia ekonomiczne, które w założeniu umożliwią im lepszy start w dorosłe życie.
- II etap - uczniowie wykorzystują zdobytą wiedzę w praktyce przygotowując pracę konkursową - młodzieżową gazetkę ekonomiczną skierowaną do społeczności lokalnej oraz mini biznes plan jej wydania. Ten etap będzie realizowany w okresie dwóch miesięcy od zakończenia ferii zimowych  w 2014 r., jednak nie później niż do dnia 15 maja 2014 roku.
Autorzy najlepszych prac zostaną zaproszeni na finał konkursu do Warszawy, gdzie będą rywalizować o roczne stypendia edukacyjne.
 
Celem programu „Na Własne Konto" jest:
- poszerzanie wiedzy ekonomicznej uczniów,
- kształtowanie podstaw przedsiębiorczości,
- przekazanie umiejętności świadomego planowania własnej ścieżki zawodowej,
- zmniejszenie dysproporcji w znajomości narzędzi finansowych pomiędzy młodzieżą miejską, a młodzieżą pochodzącą z terenów wiejskich.
 
Program „Na Własne Konto" jest realizowany we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej i Fundacją na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000" im. M. Rataja.

Sokoły, 2013.12.30.

Sporządziła:
Katarzyna Popielarczyk