Swoją działalność przedstawili Państwo Barbara i Krzysztof Pac – prowadzący działalność gospodarczą pn. „Pacowa Chata – Przysiółek Szlachecki” w Krypnie. Państwo Pac ze swojej strony omówili początki pracy nad założeniem wsi, możliwości zdobycia funduszy, w tym unijnych, na rozpoczęcie działalności, opowiedzieli o atrakcjach, organizowanych imprezach, konieczności ciągłego wprowadzania nowych produktów do oferty.

Wszystkim zebranym dziękujemy za przybycie i czynny udział w szkoleniu. Mamy nadzieję, że na terenie Gminy Sokoły również powstaną prężnie działające wsie tematyczne.

Sokoły, dn. 18 grudnia 2013 r.

Agnieszka Kurzyna

{gallery width=170 height=170 margin=5px alignment=center}/zdjecia/wsie-tematyczne-2013/{/gallery}