Drukuj

Zajęcia teoretyczne były prowadzone w bardzo ciekawej formie dydaktycznej z wykorzystaniem różnych pomocy multimedialnych, a także narzędzi ułatwiających zrozumienie pojęć z zakresu obsługi obrabiarek . Instruktor w czasie zajęć teoretycznych stosował różnego rodzaju formy aktywizujące grupę. Młodzież uczestnicząca w zajęciach była bardzo aktywna i chętnie zadawała pytania, aby uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich zagadnienia. Beneficjenci projektu od 25 listopada br. rozpoczęli zajęcia praktyczne w firmie: SaMASZ sp. z o.o. w Białymstoku. Praktyki zawodowe w zakładzie pracy dają im szansę praktycznego poznania pracy przy obrabiarkach CNC sterowanych numerycznie. W czasie tych praktyk mają także możliwość pokazania się pracodawcy jako przyszli pracownicy godni zatrudnienia. Ważnym atutem kursu jest możliwość skorzystania kursantów z grupowego i indywidualnego poradnictwa zawodowego. W czasie zajęć grupowych, młodzież poznała metody poszukiwania pracy oraz źródła informacji o ofertach zatrudnienia. Dzięki zajęciom z doradcą zawodowym młodzież ma możliwość łatwiejszego i świadomego wejścia na rynek pracy.

W załączeniu zdjęcia:

Zdjęcie nr 1: Uczestnicy kursu „Operator obrabiarek CNC” w czasie zajęć teoretycznych.

Zdjęcia nr 2, 3, 4: Uczestnicy kursu „Operator obrabiarek CNC” w czasie praktyki zawodowej u pracodawcy.

 

 

 

Informacja