Informujemy, że powstał portal internetowy www.mikroporady.pl, którego celem działalności jest bezpłatne i nieograniczone w czasie dostarczanie pomocy początkującym firmom na każdym etapie rozwoju w postaci wzorów umów, regulaminów, instrukcji, porad i rekomendacji wraz z aktualnym orzecznictwem, uwagami i komentarzami a zarejestrowani użytkownicy otrzymują bezpłatnie cotygodniowy biuletyn z nowymi poradami wg aktualnie obowiązującego stanu prawnego.

Zachęcamy przedsiębiorców do odwiedzenia strony internetowej portalu i zapoznanie się z bliższymi informacjami dotyczącymi działalności gospodarczej.