Dzisiaj, 28 września 2023 r. została podpisana umowa miedzy Wójtem Gminy Sokoły Józefem Zajkowskim i przedstawicielem konsorcjum PB CONTRACT Sp. z o.o. Piotrem Borsukiewiczem na przebudowę i rozbudowę dróg gminnych na terenie gminy Sokoły. Zadanie będzie wykonane w dwóch etapach.

Pierwszy zostanie zrealizowany do 29 grudnia 2023 r i będzie obejmował:

- przebudowę i rozbudowę drogi gminnej w Perkach-Bujenkach wraz z przebudową infrastruktury technicznej oraz drogę gminną nr 106361B na odcinku drogi powiatowej nr 2060B do miejscowości Waniewo.

Drugi etap będzie polegał na przebudowie i rozbudowie dróg gminnych w Jabłonowie-Kątach i Kruszewie-Głąbach wraz z przebudową infrastruktury technicznej. Termin wykonania to 20 września 2024 r.

Wartość planowanej inwestycji to ok. 5 mln 200 tys. zł.

Inwestycja współfinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

 

Jolanta Polowczyk

 

Zdjęcia z podpisania umowy