Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokołach w związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2024- 2034 zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Sokoły o wypełnienie ankiety badającej opinie mieszkańców na temat występujących problemów społecznych na terenie Gminy Sokoły. Ankieta ma charakter anonimowy a wszystkie uzyskane informacje będą analizowane wyłącznie statystycznie.

 

Poniżej zamieszczamy link do ankiety. 

http://badania.corigo.pl/ankieta/1020950/sokoly-2023-badania-mieszkancy-diagnoza-do-strategii.html

 

Prosimy o wypełnienie ankiety w terminie do 15.10.2023 r. 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety.