W dniu 22.09.2023 r. uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Kowalewszczyźnie brali udział w największej  polskiej akcji ekologicznej: Sprzątanie świata – Polska. Działania te wpisane są już od wielu lat w coroczny Plan Pracy Szkoły.  Są niezwykle ważne w edukacji ekologicznej. Promują postawy poszanowania przyrody oraz działania zmniejszające negatywny wpływ człowieka na środowisko – ograniczanie powstawania odpadów, selektywną zbiórkę i recykling. Akcja, jak co roku, odbywa się przy współpracy z jednostką samorządu terytorialnego – Gminą Sokoły.

W ramach akcji oczyszczono teren w otoczeniu szkoły, wzdłuż drogi do pobliskiego lasu oraz miejscowość Kowalewszczyznę.  Na zakończenie odbyła się część integracyjna – piknik - zorganizowany na położonym w sąsiedztwie szkoły,  placu zabaw.

Wszystkim zaangażowanym w akcję – dziękujemy!

 

 Magda Ożarowska

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kowalewszczyźnie

 

Zdjęcia z akcji ekologicznej: "Sprzątanie świata – Polska" przeprowadzonej przez Szkołę Podstawową w Kowalewszczyźnie