W czwartek 21 września 2023 r. na Lekkoatletycznym Stadionie Miejskim w Białymstoku odbyła się Wojewódzka Inauguracja Sportowego Roku Szkolnego 2023/2024. Podczas uroczystości Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Marek Malinowski, Podlaski Kurator Oświaty Beata Pietruszka i Prezes PW SZS Kazimierz Gwiazdowski oraz Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski uhonorowali pamiątkowymi pucharami najlepsze szkoły, gminy i powiaty w roku szkolnym 2022/2023.

Podczas Inauguracji Wójt Gminy Sokoły Józef Zajkowski odebrał Puchar Marszałka Województwa Podlaskiego dla najlepszej gminy wiejskiej w sporcie szkolnym za rok 2022/2023 za najlepsze wyniki uzyskane przez szkoły w wojewódzkich (ponadpowiatowych) zawodach sportowych.

Serdecznie gratulujemy uczniom Szkoły Podstawowej w Sokołach, Szkoły Podstawowej w Bruszewie oraz Zespołowi Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie, reprezentującym naszą gminę i zdobywającym ponadprzeciętne wyniki na różnym polu i etapie współzawodnictwa.

Na ręce nauczycieli wychowania fizycznego ww. szkół: p. Grzegorza Chima, p. Tomasza Goska, p. Janusza Grabowskiego i p. Andrzeja Niwińskiego składamy podziękowania za ciężką pracę, którą włożyli w przygotowanie uczniów oraz pogłębianie w nich zamiłowania do sportu i zdrowej rywalizacji.

Życzymy dalszych sukcesów!

Jolanta Polowczyk

Zdjęcia z wręczenia pucharu Gminie Sokoły