14 lipca 2023 r. w Podlaskim Instytucie Kultury spotkali się przedstawiciele instytucji kultury, które otrzymały dofinansowanie na realizację projektów dotyczących tworzenia partnerstw lokalnych i inicjatyw edukacyjno-animacyjnych w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2023–2025 realizowanego wspólnie z Narodowym Centrum Kultury. Symboliczne czeki wręczyli: Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki oraz Dyrektor Podlaskiego Instytutu Kultury, Wiktoria Wnorowska. Wszystkie wyłonione w konkursie projekty mają wspólny cel: zachęcenie młodzieży do prezentowania swojej wrażliwości i kreatywności w obszarze szeroko pojętej edukacji kulturowej.

Już wkrótce zaprosimy młodzież do udziału w projekcie.

 

Monika Żukowicz

CKB w Sokołach

 

Fot. PIK