W zawiązku z realizacją inwestycji informuję, iż w dniu 19.07.2023 r. w godzinach rannych zostanie zmieniona organizacja ruchu na skrzyżowaniu DW 678 z obwodnicą m. Sokoły w km 36+136.

Nastąpi przekierowanie ruchu na drogę serwisową nr V  następnie zostanie on poprowadzony drogą powiatową (DP1527) przy nowobudowanym rondzie w km 36+136 i powrót na istniejącą DW 678  zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu – ETAP VIII – rys. w załączniku.

Zalecana jest szczególna ostrożność i stosowanie się do ustawionego oznakowania pionowego oraz  zmniejszenia prędkości.

STRABAG Sp. z o. o.