Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski podpisał w czwartek (13.07) rozporządzenie w sprawie zwalczania rzekomego pomoru drobiu na terenie powiatów białostockiego i wysokomazowieckiego, w którym ustanawia się obszar objęty ograniczeniami w związku ze stwierdzeniem ogniska choroby zakaźnej w miejscowości Topilec (Gmina Turośń Kościelna).

Ognisko rzekomego pomoru drobiu w miejscowości Topilec to pierwsze tego typu w województwie podlaskim. Powiatowy Lekarz Weterynarii wyznaczył je po przeprowadzeniu badań oraz dochodzenia epizootycznego i w oparciu o wyniki badania laboratoryjnego próbek pobranych od podejrzanego drobiu.

Wystąpienie rzekomego pomoru drobiu wymaga podjęcia środków mających na celu likwidację choroby w ognisku, jak również zapobieganie jej rozprzestrzenianiu się na sąsiadujące z ogniskiem obszary.

W tym celu wojewoda podlaski wydał na wniosek Podlaskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Białymstoku rozporządzenie w sprawie zwalczania rzekomego pomoru drobiu, w którym wymienione są tereny, na których wyznaczono obszar zapowietrzony oraz obszar zagrożony wystąpieniem choroby oraz nakazy i zakazy obowiązujące na tych obszarach.

 

Żródło: Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

https://www.gov.pl/web/uw-podlaski/rozporzadzenie-wojewody-podlaskiego-ws-zwalczania-rzekomego-pomoru-drobiu

 

Zgodnie z rozporządzeniem Wojewody Podlaskiego, Wójt Gminy Sokoły informuje, że za obszar zagrożony wystąpieniem rzekomego pomory drobiu (ND), zwany dalej obszarem zagrożonym uznaje się teren obejmujący: w powiecie wysokomazowieckim w gminie Sokoły miejscowość: Jeńki, Kowalewszczyzna, Kowalewszczyzna-Folwark, Waniewo.

 

Załączniki