27 czerwca 2023 roku w Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Sokołach odbyło się spotkanie podsumowujące projekt „Sokolski Klub Seniora” zorganizowane wspólnie przez Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe, gminę Sokoły oraz CKB.

Zgromadzonych powitała pani Małgorzata Grabowska, p.o. dyrektora CKB. Na początku wystąpiła grupa uczęszczająca na zajęcia muzyczne. Seniorzy przygotowali krótki program wokalno-muzyczny. Na saksofonie zagrała pani Barbara Mielech. Następnie głos zabrała pani Anna Rękawek. W kilku słowach powiedziała, co seniorom dało uczestnictwo w projekcie. Opowiedziała również o planach Klubu Seniora na najbliższe miesiące. Podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji zadania: organizatorom, instruktorom, ekspertom, a seniorzy wręczyli im symboliczne pamiątki. Pani Anna Moskwa z Polskiego Stowarzyszenia Doradczego i Konsultingowego – realizatora projektu „Sokolski Klub Seniora” z dużym zadowoleniem mówiła o realizacji przedsięwzięcia oraz satysfakcji z kontaktów z uczestnikami i opiekunami. Głos zabrała także pani Aneta Jarocka, która była bezpośrednim koordynatorem zadania. Podziękowała uczestnikom za aktywność i chęć do działania. Pani Aneta wręczyła seniorom certyfikaty uczestnictwa w projekcie.

Pan Michał Polowczyk zaprezentował wiersz „Z serce wszystkim dziękujemy”, który napisał na podsumowanie projektu. Kilka fraszek J. I. Sztaudyngera przeczytał pan Bogdan Bujno.

W czasie spotkania można było zobaczyć prace, które własnoręcznie wykonały osoby uczęszczające na zajęcia rękodzieła i arteterapii, a także fotografie, będące efektem zajęć fotograficznych.

Poczęstunek przygotowała firma „Smak” z miejscowości Roszki Ziemaki, oprawę muzyczną wieczoru zapewnił pan Wojciech Ostrowski.

W miłej i sympatycznej atmosferze zgromadzeni spędzili letni wieczór.

Monika Żukowicz

CKB w Sokołach

Zdjęcia ze spotkania podsumowującego projekt „Sokolski Klub Seniora”