Budowa obwodnicy m. Sokoły w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678.

W zawiązku z realizacją inwestycji Informuje,  iż w dniu 30.05.2023r.  w godzinach rannych zostaną zamknięte skrzyżowania w km 37+850 i km 38+275

zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu – ETAP IV – rysunek w załączniku.

Zalecana jest szczególna ostrożność i stosowanie się do ustawionego oznakowania pionowego oraz  zmniejszenia prędkości .