Wójt Gminy Sokoły informuje, że w okresie 01.06.2023 r. – 16.06.2023 r. można składać wnioski o dotacje z budżetu gminy Sokoły na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, usytuowanych w granicach administracyjnych gminy Sokoły i będących własnością podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Wzór wniosku oraz zasady i tryb udzielania dotacji określone są w Uchwale Nr XII/67/08 Rady Gminy Sokoły z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, usytuowanych w granicach administracyjnych gminy Sokoły i będących własnością podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Gminy w Sokołach, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły pok. nr 12 (sekretariat) w godzinach 7:30 – 15:30.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (86) 47 63 010 wew. 329

WÓJT
dr. inż. Józef Zajkowski