Uprzejmie zapraszam mieszkańców Bruszewa i rodziców uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Bruszewie na spotkanie, które odbędzie się 15 maja 2023 r. o godz. 13:30 (poniedziałek) w Szkole Podstawowej w Bruszewie w sprawie omówienia sposobu zagospodarowania budynku po Szkole Podstawowej w Bruszewie.

Sokoły, 2023.05.12

Wójt

Józef Zajkowski