Budowa obwodnicy m. Sokoły w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678

W zawiązku z realizacją inwestycji informuję, iż w dniu 12.05.2023 r. zostanie zamknięta droga powiatowa Nr 2053B  na odcinku od miejscowości Sokoły za cmentarzem w kierunku Bruszewa zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu – ETAP V – rys. w załączniku.

Zalecana jest szczególna ostrożność i stosowanie się do ustawionego oznakowania pionowego, tabliczek objazdowych oraz zmniejszenia prędkości.

STRABAG Sp. z o.o.

Generalny wykonawca kontraktu: Budowa obwodnicy m. Sokoły w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678