W związku z budową obwodnicy m. Sokoły w dniu 12.05.2023 roku zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej DW 678 Białystok-Wysokie Mazowieckie (na odcinku koniec zabudowań Sokół w kierunku do miejscowości Bruszewo-Borkowizna)

 

STRABAG Sp. z o.o.

Generalny wykonawca kontraktu: Budowa obwodnicy m. Sokoły w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678