6  maja 2023 roku uczestnicy Sokolskiego Klubu Seniora wybrali się na wycieczkę do Supraśla i Białegostoku.

W Supraślu zwiedzili Muzeum Ikon, Monastyr pw. Monaster Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy, cerkiew pw. Św. Jana Teologa. Seniorzy mogli zobaczyć pałac Buchholtzów, kościół Św. Trójcy, Suchy Hrud, ulicę z domami tkaczy.

Kolejnym punktem na trasie podróży było Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Seniorzy zobaczyli poruszającą ekspozycję dotyczącą zsyłek na Sybir w XIX wieku, a także w czasie II wojny światowej.

W Białymstoku zwiedzili bramę, dziedzińce i ogrody pałacu Branickich, Bazylikę Mniejszą pw. Wniebowzięcia NMP – czerwony kościół, rynek wraz z ratuszem oraz kolorowe fontanny na platach.

Uczestnicy powrócili do Sokół zadowoleni, pełni energii i pozytywnych wrażeń.

Monika Żukowicz

CKB w Sokołach

Zdjęcia z wycieczki do Supraśla i Białegostoku