W niedzielę 2 kwietnia br. obchodzić będziemy 18. rocznicę śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II - pierwszego Polaka na Stolicy Piotrowej.

Jan Paweł II pozytywnie wpłynął na historię Polski i świata, był promotorem idei wolności ludzi i narodów. Przez niemal trzy dekady był dla nas duchowym przywódcą, przyczyniając się do obalenia komunizmu w Polsce i na świecie. Uczył nas czym jest wolność oraz jak trzeba jej bronić mówiąc że: „Wolności nie można tylko posiadać, ale trzeba ją stale zdobywać. Może ona być użyta dobrze lub źle, na służbę dobra prawdziwego lub pozornego”. Napominał i apelował o poszanowanie godności człowieka.

Wielki Polak, Wielki Święty!

Dlatego też, 2 kwietnia 2023 r. w podziękowaniu za blisko 27 - letni pontyfikat, w uzgodnieniu z Kurią Metropolitalną Prezydium Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” wspólnie z Klubem Więzionych Internowanych i Represjonowanych organizują uroczystości upamiętniające to wydarzenie.

Program uroczystości - 02.04.2023 r.

  1. Godz. 10.00 – 10.45 - zbiórka pocztów sztandarowych
  2. Godz. 11.00 - uroczysta Msza Święta koncelebrowana przez ks. Arcybiskupa Józefa Guzdka Metropolitę Białostockiego, która zostanie odprawiona w Archikatedrze Białostockiej. 
  3. Po Mszy Świętej przejście pod pomnik Ojca Świętego - krótka modlitwa i złożenie symbolicznej wiązanki kwiatów przez Przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” oraz  Przewodniczącego Klubu WIR.
  4. Następnie poczty sztandarowe oraz wierni w Marszu Papieskim przejdą przez ul. Rynek Kościuszki i ulicą Lipową do Bazyliki Mniejszej św. Rocha,  gdzie po krótkiej ceremonii pod pomnikiem Ofiar Katastrofy Smoleńskiej nastąpi zakończenie obchodów.

Bardzo serdecznie zapraszamy do udziału w obchodach poczty sztandarowe, członków związku, oraz tych wszystkich, którym pamięć o Świętym Janie Pawle II ciągle jest żywa.

 

NSZZ Solidarność Region Podlaski