Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że w terminie 27 marca – 2 kwietnia 2023 r. na obszarze województwa podlaskiego planowane jest przeprowadzenie szczepień ochronnych lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie metodą zrzutów z samolotów.

Szczepienia będą prowadzone zgodnie z rozporządzeniem MRiRW z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. z 2013 r. poz. 1737) oraz w oparciu o przepisy rozporządzenia MRiRW z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania wścieklizny na lata 2022 – 2023 (Dz. U. z 2022 r. poz. 550).

(przykładowy wzór szczepionki)

Załączniki