W dniu 22.02.2023 r. w siedzibie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokołach odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla uczestników Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego, który miał na celu zainteresowanie dzieci, młodzieży i osoby dorosłe ochroną przeciwpożarową, a także rozwój indywidualnych uzdolnień plastycznych.

Konkurs adresowany był do dzieci, młodzieży oraz twórców amatorów. Osoby biorące udział w konkursie mogły stosować najróżniejsze techniki przedstawiając własne wyobrażenia o udziale straży pożarnych w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

W eliminacjach gminnych udział wzięło 60 osób z 4 grup  wiekowych:

I grupa – przedszkola – 4 uczniów

II grupa – szkoła podstawowa  klasa I-IV – 45 uczniów

III grupa – szkoła podstawowa klasa V-VIII – 10 uczniów

V grupa – osoby dorosłe – 1 osoba

Do kolejnego etapu na szczeblu powiatowym przekazano 14 prac.

W dniu 15 lutego br. w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem ogłoszono wyniki eliminacji szczebla powiatowego i wezmą udział na szczeblu wojewódzkim.

Z gminy Sokoły zostały nagrodzone następujące prace:

  1. Aleksandra Walczuk ze Szkoły Podstawowej w Sokołach za zajęcie I miejsca w II grupie wiekowej
  2. Zofia Moczydłowska ze Szkoły Podstawowej w Sokołach otrzymała wyróżnienie w II grupie wiekowej
  3. Pani Mariola Parczewska otrzymał I miejsce w kategorii osoby dorosłe.

Osobom nagrodzonym życzymy powodzenia w kolejny etapie konkursu.

Wszystkim uczestnikom biorącym udział w konkursie Wójt Gminy Sokołu ufundował drobne nagrody rzeczowe.

Katarzyna Komar

 

Zdjęcia z uroczystego wręczenia nagród