Realne plany budowy/ fot. TVP3 Białystok
 
 
Dokumentacja i plany budowy są już gotowe. Przygotowano niezbędne pozwolenia. Jesienią ruszy budowa drogi wojewódzkiej 682 z Łap do Wysokiego Mazowieckiego. Wcześniej, w kwietniu, rozpocznie się budowa obwodnicy wsi Sokoły.
 
W Sokołach zbiegają się drogi wojewódzkie z Białegostoku, Wysokiego Mazowieckiego i Jeżewa. Ruch samochodów jest tu duży. Miejscowość doczeka się własnej obwodnicy, która przewidziana jest przy okazji rozbudowy drogi wojewódzkiej 681 z Łap do Wysokiego Mazowieckiego. Jak mówi Józef Zajkowski, wójt wsi Sokoły - Konieczna jest z wielu względów. Chodzi o trzy sprawy właściwie. Jedna to jest bezpieczeństwo mieszkańców, drugie to jest bezpieczeństwo przejeżdżających, a trzecia, najważniejsza - nowa droga to są nowe tereny inwestycyjne, rozwój dla gminy.
 
Obwodnica wsi Sokoły ominie wieś od północy. Wykonawca wybuduje na niej trzy ronda. Jak informuje Mariusz Nahajewski, dyrektor Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich - Jest ogłoszony przetarg, do 10 lutego czekamy na oferty wykonawców. To jest program Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, komponent obwodnicowy, tutaj otrzymaliśmy dofinansowanie.
 
Prace przy budowie obwodnicy mają ruszyć na przełomie marca i kwietnia. Zakończą się jesienią przyszłego roku.
 
W tym roku, jesienią, ma też ruszyć rozbudowa drogi wojewódzkiej z Łap do Wysokiego Mazowieckiego. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich ma już gotowe plany, niezbędną dokumentację i co najważniejsze - zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Czeka tylko na pieniądze i wyłonienie wykonawcy. Jak dodaje Mariusz Nahajewski - Całościowa przebudowa, droga klasy G, z pięcioma obwodnicami na tej trasie, od Łap, łącznie z obwodnicą Łap, także Płonki, miejscowości Roszki-Wodźki, Brok, Mazury.
 
Po przebudowie, droga z Łap do Wysokiego Mazowieckiego będzie węższa, tylko z jednym pasem ruchu. Budowa ma się zakończyć pod koniec 2025 roku. Będzie kosztowała czterysta milionów złotych. Większość pieniędzy to dofinansowanie unijne.
 
Źródło:
Obiektyw TVP3 Białystok