Centrum – Kulturalno Biblioteczne w Sokołach zaprasza na „Wspólne kolędowanie przy ognisku” z zespołem Harmonica w dniu 2 lutego 2023 r. Wstęp wolny.

Projekt finansowany jest ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sokołach.