W dniu 19 stycznia 2023 r. Józef Zajkowski, wójt gminy Sokoły miał przyjemność uczestniczyć w Noworocznej Gali Agrobiznesu 2023, która odbyła się w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Poprzedzał ją cykl konferencji pt. Konfrontacje "Drogi do AgroSukcesu."

Konfrontacje, to cykl spotkań uznanych praktyków – polskich rolników i agroprzedsiębiorców, laureatów konkursów Agroprzedsiębiorca RP i AgroLiga - ze studentami i kadrą naukowo-dydaktyczną. Jednym z prelegentów tego wydarzenia na Wydziale Hodowli, Bioiżnynierii i Ochrony Zwierząt był Wójt Gminy Sokoły, również absolwent SGGW.

Przedstawił on walory turystyczne i gospodarcze naszej gminy, ze szczególnym uwzględnieniem potencjału rozwojowego Sokół, jako pierwszego w Polsce centrum targowo - wystawienniczego dla profesjonalnych aukcji zwierząt hodowlanych. W ramach współpracy z gminą Sokoły Bogdan Taras, prezes Renewablepower sp. z o.o. zaprezentował również inicjatywę, która ma szansę realizacji w naszej gminie - Rolniczej Doliny Wodorowej, czyli przedsięwzięcia stwarzającego system wytwarzania i wykorzystania wodoru, uwzględniającego potencjał gospodarstw rolnych z terenów Podlasia.

Natomiast na uroczystej Gali podsumowującej Konfrontacje oraz konkurs Agroprzedsiębiorca RP i Agroklasa wystąpił nasz sokolski zespół Harmonica.

Dziękujemy Grażynie i Andrzejowi Remisiewiczom za zaproszenie na to uroczyste wydarzenie i możliwość aktywnej promocji naszej gminy.

fot. Jolanta Polowczyk (Urząd Gminy Sokoły), Joanna Czarkowska (Trans-Rol)

Jolanta Polowczyk

 

Zdjęcia z Noworocznej Gali Agrobiznesu 2023