30 grudnia 2022 roku odbyła się uroczysta, świąteczna sesja Rady Gminy Sokoły, podczas której radni i zaproszeni goście złożyli sobie życzenia i podzielili się opłatkiem. W trakcie uroczystości miały miejsce okolicznościowe, krótkie przemówienia pana Józefa Zajkowskiego wójta gminy Sokoły, pana Jarosława Zielińskiego posła na Sejm RP, pana Sławomira Jakimy prezesa Fundacji Piękno Życia, pana ppłk Marcina Michalskiego dowódcy 15 batalionu lekkiej piechoty, pana Wiesława Kamieńskiego wiceprezesa PFRR, pana Marcina Kruszewskiego prezesa OSP Sokoły, pana Waldemara Kikolskiego wicestarosty wysokomazowieckiego, pana Andrzeja Remisiewicza właściciela firmy Trans-Rol, pana Arkadiusza Kalinowskiego dyrektora SDOO w Krzyżewie oraz księży: proboszcza parafii Waniewo Jana Kukowskiego i  wikariusza parafii Sokoły ks. Krystiana Urbanka. Wydarzenie uświetnił występ kolędowy zespołu Harmonica oraz przedstawienie jasełek przez dzieci z koła teatralnego CKB w Sokołach.

Jolanta Polowczyk

 

Zdjęcia ze spotkania opłatkowego