Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej Krzewina w Sokołach.