Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe w partnerstwie z Gminą Sokoły oraz z Centrum Kulturalno- Bibliotecznym w Sokołach realizuje projekt: „Sokolski Klub Seniora”.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych poprzez wsparcie i aktywizację osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym: osoby starsze i niepełnosprawne w gminie Sokoły oraz gminie Kobylin – Borzymy, poprzez stworzenie 40 miejsc opieki w nowoutworzonym ośrodku zapewniającym krótkookresowy pobyt dzienny – Sokolskim Klubie Seniora do dnia 31.05.2023 r.

W ramach projektu zaplanowane zostały następujące zadania:

  1. Adaptacja pomieszczeń do realizacji działań w ramach Klubu Seniora.
  2. Prowadzenie Klubu Seniora i świadczenie w nim usług opiekuńczych w formie stacjonarnej opieki dziennej.
  3. Indywidualna Ścieżka Wsparcia.
  4. Indywidualne wsparcie specjalistyczne.
  5. Zajęcia grupowe.

 

Wartość projektu: 689 437,50zł

Wartość dofinansowania: 654 837,50zł

 

Centrum Kulturalno- Biblioteczne w Sokołach, ul. Kolejowa 3, 18-218 Sokoły

Więcej informacji i dokumenty do pobrania: http://polskiestowarzyszenie.pl