Szczególną grupę gości tworzyli absolwenci wielu roczników, a wśród nich panowie Władysław Chilecki, absolwent z1938 roku, i Franciszek Mościcki, który uczył się w Krzyżewie w 1939 roku. Z wielką radością obecnie pracujący nauczyciele witali swoich wychowanków oraz kolegów i koleżanki, którzy wcześniej odeszli z zawodu, wśród nich wieloletniego dyrektora Kazimierza Nahajowskiego i panią wicedyrektor Jadwigę Pstrągowską.

Uroczystości rozpoczęła Msza św. w Bazylice Mniejszej w Sokołach, której przewodniczył ks. biskup łomżyński Tadeusz Bronakowski, a koncelebrowali ją księża – absolwenci szkoły i księża pracujący w ZSR w Krzyżewie. Po jej zakończeniu delegacje udały się na cmentarze, złożyć kwiaty na grobie Pani Stefanii Karpowicz, jej matki, a także na grobach nieżyjących nauczycieli i dyrektora Tadeusza Ossowskiego.

Ważnym momentem jubileuszowych uroczystości było odsłonięcie przed szkołą tablicy pamiątkowej Patronki Szkoły, Pani Stefanii Karpowicz, którego dokonali: ks. biskup Tadeusz Bronakowski, poseł Krzysztof Jurgiel, poseł Jarosław Zieliński, starosta powiatu wysokomazowieckiego Bogdan Zieliński, starszy wizytator Podlaskiego Kuratorium Oświaty Kazimierz Borawski oraz dyrektor ZSR w Krzyżewie, Wioletta Gierłachowska.

W części oficjalnej zebrani dzielili się refleksjami o wartościach, jakie propaguje szkoła, przypominali sylwetkę Założycielki i Patronki Szkoły, pani Stefanii Karpowicz, a także składali gratulacje z okazji tak wspaniałego jubileuszu i życzyli szkole wielu sukcesów i osiągnięć. Wiele ciepłych słów usłyszeliśmy od przybyłych na uroczystość gości: przedstawicieli władz państwowych i samorządowych oraz reprezentantów  różnych środowisk.

Stulecie szkoły stało się wspaniałą okazją do przypomnienia się po latach absolwentom i nauczycielom. Symbolicznym aktem była więzi uczniów ze szkołą był jubileuszowy koncert, przygotowany przez p. Barbarę Grabowską, w którym wystąpili absolwenci - członkowie szkolnych zespołów muzycznych i obecni uczniowie technikum i liceum ZSR w Krzyżewie. W czasie uroczystości grupa nauczycieli z długim stażem pracy otrzymała pamiątkowe grawertony.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Obchodów Jubileuszu głos zabrał przewodniczący komitetu, absolwent szkoły Marcin Kruszewski, który podziękował wszystkim zacnym gościom, absolwentom, nauczycielom, pracownikom szkoły i uczniom za przybycie i udział w uroczystościach oraz zaprosił do dalszej zabawy, jaką był Bal Absolwentów.

Pozostały czas zebrani goście, nauczyciele i absolwenci wykorzystali na wspomnienia, rozmowy i zabawę do białego rana, którą zapewnił zespół „Karino”, w skład którego wchodzą byli uczniowie ZSR w Krzyżewie.

Aby nie zapomnieć o tej tak ważnej uroczystości, goście otrzymali pamiątki i monografię szkoły „100 lat Krzyżewskiej Alma Mater”.

ZSR w Krzyżewie

 

Zdjęcia z uroczystości można obejrzeć na stronie internetowej szkoły

www.zsrkrzyzewo.pl/

albo klikając bezpośrednio na poniższe linki do galerii

galeria 1

galeria 2

galeria 3

galeria 4

galeria 5