Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe w partnerstwie z Gminą Sokoły oraz z Centrum Kulturalno- Bibliotecznym w Sokołach realizuje projekt:

„Sokolski Klub Seniora”

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych poprzez wsparcie i aktywizację osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym: osoby starsze i niepełnosprawne w gminie Sokoły oraz gminie Kobylin – Borzymy, poprzez stworzenie 40 miejsc opieki w nowoutworzonym ośrodku zapewniającym krótkookresowy pobyt dzienny – Sokolskim Klubie Seniora do dnia 31.03.2023r.

 

W ramach projektu zaplanowane zostały następujące zadania:

  1. Adaptacja pomieszczeń do realizacji działań w ramach Klubu Seniora
  2. Prowadzenie Klubu Seniora i świadczenie w nim usług opiekuńczych w formie stacjonarnej opieki dziennej
  3. Indywidualna Ścieżka Wsparcia
  4. Indywidualne wsparcie specjalistyczne
  5. Zajęcia grupowe (w tym wycieczki autokarowe)

 

Wartość projektu: 689 437,50zł

Wartość dofinansowania: 654 837,50zł