O G Ł O S Z E N I E

Zwołuje się zebranie wiejskie w celu dokonania wyboru sołtysa wsi Jamiołki-Kowale.

  1. Ustala się termin przeprowadzenia zebrania na dzień 16 lutego 2022 r. na godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sokoły.
  2. W przypadku braku niezbędnego quorum wyznacza się drugi termin zebrania na dzień 16 lutego 2022 r. na godz. 12:30.

Sokoły, dn. 09.02.2022 r.

Wójt

Józef Zajkowski