Drukuj

O B W I E S Z C Z E N I E

Uprzejmie zawiadamiam Pana/Panią, że zwołałem XXV Sesję Rady Gminy Sokoły na dzień 1 grudnia 2021 roku (środa).

Otwarcie obrad nastąpi o godz. 10:00.

Rada Gminy obradować będzie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sokołach, ul. Rynek Mickiewicza 10.

 

Transmisja obrad odbędzie się tutaj: https://portal.posiedzenia.pl/SOKOLY?action=live

 

Porządek sesji:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu XXIV Sesji Rady Gminy.
  4. Informacja z pracy Wójta w okresie między sesjami.
  5. Omówienie stanu zaawansowania prac przy tworzeniu KZN Podlasie i znaczenia dla gm. Sokoły.
  6. Rozpatrzenie wniosków i podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  1. Przedstawienie informacji z realizacji inwestycji.
  2. Wolne wnioski i informacje.
  3. Zamknięcie obrad.

 

Sokoły, 2021.11.24

Przewodniczący Rady

Krzysztof Grabowski