Treść powiadomienia PGE znajduję się w załączniku.

 

Więcej informacji nt. planowanych wyłączeń prądu można znaleźć na:

https://pgedystrybucja.pl/planowane-wylaczenia