Drukuj

Urząd Gminy w Sokołach informuje o zmianie terminu zbiórka mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, zużytych opon oraz tekstyliów i odzieży, która według nowego terminu odbędzie się we wrześniu 2021 r. w niżej wymienionych terminach.

Osoby zainteresowane pozbyciem się wyżej wymienionych odpadów powinny wystawić je przed swoje posesje najpóźniej do godziny 7:00  w wyznaczonym dniu.

Terminy odbioru w/w odpadów:

Sokołulice: Szosa Białostocka, Szosa Mazowiecka

Odbierane będą następujące rodzaje odpadów:

Zbiórką nie są objęte takie odpady jak:

Ponadto przypominam, że wszystkie odpady komunalne segregowane w tym wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony (z wyłączeniem opon pochodzących z działalności gospodarczej w tym rolniczej), odzież i tekstylia oraz odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z nieruchomości zamieszkałych można nieodpłatnie przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sokołach przy ul. Nowy Świat 37, w każdą sobotę w godzinach od 8:00 do 16:00. 

Bliższe informacje dotyczące zasad gospodarowania odpadami dostępne są na Państwa harmonogramach odbioru odpadów oraz na naszej stronie internetowej www.sokoly.pl, w zakładce gospodarka odpadami. Można je również uzyskać w Urzędzie Gminy w Sokołach w pokoju nr 29 lub pod numerem telefonu kom. 515 316 520 oraz w firmie MPO Białystok Oddział Wyszki pod numerem telefonu (85) 737 10 88 lub 509 959 558.

Sokoły, 2021.05.07

Wójt

Józef Zajkowski

Więcej informacji nt. gospodarki odpadami można uzyskać w zakładce "Gospodarka odpadami" 

http://sokoly.pl/index.php/gospodarka-odpadami

 

Załączniki