Drukuj

 

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pn.: „Narwiańska Akademia Wiedzy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, Priorytet IX Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie Kapitału społecznego, STOWARZYSZENIE GMIN GÓRNEJ NARWI JAKO BENEFICJENT PROJEKTU PRZEDSTAWIA ZASADY REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PRZEDMIOTOWEGO PROJEKTU:

REKRUTACJA UCZNIÓW – będzie prowadzona w terminie 01.09.2021 – 30.09.2021 roku

RERUTACJA NAUCZYCIELI – będzie prowadzona w terminie 01.09.2021 – 30.10.2021 roku

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PROJEKCIE, W TYM O REKRUTACJI ORAZ DOKUMENTY DO POBRANIA ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE:

http://www.gornanarew.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=204:dokumenty-rekrutacyjne-i-uczestnictwa-w-ramach-projektu-qnarwiaska-akademia-wiedzyq