W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pn.: „Narwiańska Akademia Wiedzy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, Priorytet IX Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie Kapitału społecznego, STOWARZYSZENIE GMIN GÓRNEJ NARWI JAKO BENEFICJENT PROJEKTU PRZEDSTAWIA ZASADY REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PRZEDMIOTOWEGO PROJEKTU:

 • Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół podstawowych objętych wsparciem projektu poprzez realizację zajęć dodatkowych, w tym kształtujących postawy i umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych oraz matematyczno-przyrodniczych.
 • Grupę docelową projektu stanowi łącznie 160 uczniów w wieku od 7 do 15 lat (89 K i 71 M) oraz
  40 (32 K i 8 M) nauczycieli szkół podstawowych objętych wsparciem, zgodnie z zapisami obowiązującego wniosku
  o dofinansowanie projektu oraz Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
 • Działania rekrutacyjne prowadzone będą w siedzibach Realizatorów Projektu (szkół podstawowych objętych wsparciem projektu) tj. w:
 • Szkole Podstawowej w Złotorii – Złotoria 159A, 16-070 Choroszcz,
 • Szkole Podstawowej im. Hugona Kołłątaja w Uhowie – Uhowo, ul. Szkolna 19, 18-100 Łapy,
 • Szkole Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Płonce Kościelnej – Płonka Kościelna 82, 18-100 Łapy,
 • Szkole Podstawowej w Łupiance Starej – Łupianka Stara 1, 18-100 Łapy
 • Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Sokołach – ul. Kościelna 5, 18-218 Sokoły,
 • Szkole Podstawowej w Bruszewie – Bruszewo 45, 18-218 Sokoły,
 • Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Tykocinie – ul. Kochanowskiego 1, 16-080 Tykocin,
 • Szkole Podstawowej w Radulach – Radule 88, 16-080 Tykocin.

REKRUTACJA UCZNIÓW – będzie prowadzona w terminie 01.09.2021 – 30.09.2021 roku

RERUTACJA NAUCZYCIELI – będzie prowadzona w terminie 01.09.2021 – 30.10.2021 roku

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PROJEKCIE, W TYM O REKRUTACJI ORAZ DOKUMENTY DO POBRANIA ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE:

http://www.gornanarew.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=204:dokumenty-rekrutacyjne-i-uczestnictwa-w-ramach-projektu-qnarwiaska-akademia-wiedzyq