Drukuj

Od 1 września można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022.

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w Urzędzie Gminy Sokoły, w terminie od 1 do 15 września 2021 roku, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października.

Podstawa prawna:

Kryteria, które muszą spełnić osoby ubiegające się o stypendium:

Rodziną w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 308 zł.

Stypendium nie przysługuje:

W przypadku przyznania stypendium w formie refundacji kosztów, wypłata stypendium w formie pieniężnej dokonywana jest na podstawie złożonych faktur, rachunków lub innych dokumentów potwierdzających poniesienie kosztu.

Wnioski o przyznanie stypendium i zasiłku szkolnego dostępne są w Urzędzie Gminy Sokoły pok. nr 6 (tel. 86 476-30-10 w. 306) lub do pobrania poniżej:

Załączniki