W dniu 19 sierpnia 2021 r. w Urzędzie Gminy Sokoły odbyła się druga wizyta studyjna zorganizowana przez Fundację Solidarności Międzynarodowej. Celem działań projektowych jest wsparcie ukraińskich samorządów z obwodu czerkaskiego, winnickiego i żytomierskiego w prowadzeniu systemu zarządzania usługami społecznymi.

Wójt Gminy Sokoły Józef Zajkowski przedstawił zasady funkcjonowanie gminy i jednostek organizacyjnych. Scharakteryzował zadania poszczególnych referatów i zasady finansowania.  Kierownik OPS w Sokołach Grażyna Antończuk omówiła sposób korzystania z zasiłków oraz formy pomocy rodzinie.

Gościom zaprezentowano ośrodki leczniczo-rehabilitacyjne funkcjonujące na terenie gminy, tj.: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Starych Raciborach, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MD CARE Sp. z o.o. w Dworakach-Staśkach, Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Perkach-Karpiach, Centrum Turystyczno-Rehabilitacyjne ZAZ Krzyżewo oraz Centrum Integracji Społecznej w Sokołach.

Goście z Ukrainy zadawali liczne pytania min. dotyczące zatrudnienia w poszczególnych referatach, finansowania placówek opiekuńczych, ochrony praw dziecka, czy dowozu dzieci do szkół. Wójt i kierownicy odpowiadali na te pytania. Szczególną uwagę zwrócono na powstającą inwestycję na targowisku w Sokołach.

Na zakończenie spotkania wymieniono się wiedzą i doświadczeniem w zakresie funkcjonowania pomocy społecznej w obu krajach.

Wizytę zorganizowała Fundacja Solidarności Międzynarodowej z Warszawy w ramach realizacji działań polsko-ukraińskiego Memorandum o współpracy w zakresie ukraińskiej reformy samorządowej, projektu pn. „Wsparcie procesu decentralizacji – rozwój kompetencji połączonych terytorialnych hromad w zakresie świadczenia usług społecznych”, który jest współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz Departamentu Stanu USA.

Wojciech Maleszko

Urząd Gminy Sokoły

 

Zdjęcia z drugiej wizyty studyjnej delegacji z Ukrainy w Gminie Sokoły