W sobotę, 24 lipca 2021 roku w sali widowiskowej Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Sokołach odbył się pokaz musicalu „Bądź sobą” – montażu wokalno-aktorskiego. Widowisko przygotowała i zaprezentowała grupa „Z Fantazji” realizująca projekt „MY ze wsi – jesteśmy najlepsi!”, który prowadzony był w ramach Programu Równać Szanse Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności administrowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.

Czas realizacji projektu: od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r. Od lutego 2021 roku młodzież integrowała się, podnosiła swoje umiejętności aktorskie i wokalne podczas warsztatów, pracowała nad scenariuszem, dzieliła się zadaniami, rolami, opracowała wizję musicalu i scenografii, wyjechała na musical do Teatru Roma, by pozyskać wskazówki i wzorce.

Celem projektu było rozwijanie kompetencji społecznych młodzieży poprzez umożliwienie im realizacji własnych pomysłów i pasji. Młodzież poznała swoje mocne i słabe strony, wzrosła ich umiejętność pracy w grupie, doświadczyli wystąpień publicznych, nawiązywania relacji, nastąpił wzrost poczucia własnej wartości poprzez poczucie i doświadczenie osobistego sukcesu.

W projekcie udział wzięło 12 uczestników  od 13 do 19 lat: Natalia Kulwicka, Julia Pietruczak, Kamil Wojciech Kosskowski, Kamil Kalinowski, Anastazja Julia Ochocka, Oliwia Małkiewicz, Gabriela Jabłońska, Amelia Kozłowska, Aleksandra Stypułkowska, Julia Alicja Drągowska, Weronika Maciuszko, Aleksandra Julia Prażuch.

Pomysł był realizowany w ramach projektu finansowanego z programu „Równać Szanse”, prowadzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności oraz Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.

Dziękujemy WSZYSTKIM, którzy przyczynili się do realizacji projektu i sukcesu młodzieży.

(głównie: koordynatorowi projektu, Urzędowi Gminy Sokoły na czele z Wójtem za promocję, pracownikom CKB w Sokołach za udostępnienie lokalu i nadzór nad młodzieżą, Piotrowi Ostrowskiemu za nagłośnienie i akompaniament, Łukaszowi Halickiemu za pomoc techniczną, Michałowi Kamińskiemu za warsztaty, WTZ w Starych Raciborach za przygotowanie scenografii, rodzicom za wsparcie w trudnych, a nie kiedy kłopotliwych sytuacjach, Panu Robertowi Roszkowskiemu, Firmie ROBIKO z Białegostoku za udostępnienie mikroportów).

Młodzież świętowała sukces w Białymstoku – w restauracji na smacznym jedzonku i w kinie. Przy okazji odwiedziliśmy Podlaską Oktawę Kultur i słynne parasolki.

Więcej o programie:

@rownacszanse.pfdim (Facebook)

@rownacszanse (Instagram)

@z.fantazji (Instagram)

#RownacSzanse

www.rownacszanse.pl

CKB w Sokołach

Zdjęcia z realizacji projektu „Równać Szanse”