W dniu 11 sierpnia 2021 r. w Urzędzie Gminy Sokoły odbyła się wizyta studyjna zorganizowana przez Fundację Solidarności Międzynarodowej. Celem działań projektowych jest wsparcie ukraińskich samorządów z obwodu czerkaskiego, winnickiego i żytomierskiego w prowadzeniu systemu zarządzania usługami społecznymi.

Przedstawiciele Urzędu Gminy Sokoły i Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołach zapoznali ukraińskich specjalistów z funkcjonowaniem i organizacją pomocy społecznej na szczeblu gminnym.

Ukraińcy zamierzają zdobytą wiedzą i nasze doświadczenie wykorzystać podczas przeprowadzanej reformy decentralizacji kraju wprowadzając sprawdzone rozwiązania na swoim obszarze działania.

Projekt jest współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz Departamentu Stanu USA. 

Wojciech Maleszko

Urząd Gminy Sokoły

Zdjęcia z wizyty studyjnej w Urzędzie Gminy Sokoły