Drukuj

Gmina Sokoły zamierza powierzyć w administrowanie wielofunkcyjny obiekt targowo – wystawienniczy przy ulicy Tykocińskiej w Sokołach o powierzchni ok. 1,8 ha.

Obiekt obejmuje:

W chwili obecnej obiekt jest w trakcie realizacji. Z dokumentacją techniczną można zapoznać się w załączonym linku:

https://megawrzuta.pl/download/7bb6fe9825738ddd4e9d8ef08f926576.html

Przewidywany termin powierzenie administracji targowiska: luty 2022 r.

Oferty przedstawiające koncepcję funkcjonowania tego terenu należy złożyć w Sekretariacie budynku Urzędu Gminy w Sokołach, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły w terminie do 30.09.2021 r. z dopiskiem „Oferta na administrowanie targowiska”.

Bliższe informacje dostępne pod numerem telefonu:

 

 

Wójt Gminy Sokoły

Józef Zajkowski

Załączniki