Gmina Sokoły zamierza powierzyć w administrowanie wielofunkcyjny obiekt targowo – wystawienniczy przy ulicy Tykocińskiej w Sokołach o powierzchni ok. 1,8 ha.

Obiekt obejmuje:

  • dwie hale łukowe o powierzchni użytkowej 1430,90 m2 wraz z budynkiem administracyjnym
  • utwardzenie terenu o powierzchni 8 486,40 m2
  • drogi dojazdowe
  • ogrodzenie terenu
  • oświetlenie
  • monitoring

W chwili obecnej obiekt jest w trakcie realizacji. Z dokumentacją techniczną można zapoznać się w załączonym linku:

https://megawrzuta.pl/download/7bb6fe9825738ddd4e9d8ef08f926576.html

Przewidywany termin powierzenie administracji targowiska: luty 2022 r.

Oferty przedstawiające koncepcję funkcjonowania tego terenu należy złożyć w Sekretariacie budynku Urzędu Gminy w Sokołach, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły w terminie do 30.09.2021 r. z dopiskiem „Oferta na administrowanie targowiska”.

Bliższe informacje dostępne pod numerem telefonu:

  • Wójt Gminy Sokoły Józef Zajkowski tel. 502 627 615
  • Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego Bożena Perkowska tel. 519 412 532

 

 

Wójt Gminy Sokoły

Józef Zajkowski