INFORMACJA

z przebiegu konkursu ,,Najpiękniejsza posesja, zagroda

w Gminie Sokoły” w roku 2021

 

Jak corocznie w Gminie Sokoły zorganizowany został konkurs ,,Najpiękniejsza posesja, zagroda w Gminie Sokoły”.

W roku 2021 do udziału w konkursie zgłoszono następujące gospodarstwa domowe:

  1. W kategorii posesja – 0 zgłoszeń:

  2. W kategorii zagroda – 2 zgłoszenia:

  1. Zagroda położona pod adresem Kowalewszczyzna-Folwark 11, 18-218 Sokoły;

  2. Zagroda położona pod adresem Kruszewo-Wypychy 14, 18-218 Sokoły

W dniu 15.07.2021 roku czteroosobowa komisja konkursowa składająca się z przedstawicieli:

  • Rady Gminy Sokoły,

  • Ośrodka Doradztwa Rolniczego,

  • Sołtysów,

  • Urzędu Gminy Sokoły,

dokonała oględzin zgłoszonych do konkursu zagród i po przeanalizowaniu wyników postanowiła przyznać następujące miejsca:

 

W kategorii ,,najpiękniejsza zagroda”

I miejsce:

Zagroda położona pod adresem Kowalewszczyzna-Folwark 11, 18-218 Sokoły - łączna ilość przyznanych punktów 238;

II miejsce:

Zagroda położona pod adresem Kruszewo-Wypychy 14, 18-218 Sokoły - łączna ilość przyznanych punktów 185;

 

Laureatom przyznano nagrody rzeczowe o wartości:

I miejsce – 700 zł,

II miejsce – 500 zł,