Drukuj

W dniach 19 – 23 lipca 2021 roku w Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Sokołach przeprowadzono II turnus interdyscyplinarnych zajęć dla dzieci w ramach projektu „Dotykam, patrzę, smakuję, czuję naturę!”.

W programie zajęć znalazły się: spotkanie informacyjne, prelekcja nt. przyrody, wyjazd do placówki naukowo-badawczej – Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, warsztaty edukacyjne, spotkanie z leśnikiem, warsztaty kulinarne, zajęcia plastyczne, wakacje z książką, zajęcia ruchowe i integracyjne.

Pierwszego dnia pani Anna Rękawek przeprowadziła prelekcję dotyczącą przyrody wokół nas, opowiadała dzieciom o budowie roślin, pokazała, które części roślin są jadalne. 

W ramach "Wakacji z książką" dzieci zapoznawały się z książkami z serii „Żubr Pompik. Wyprawy” autorstwa Tomasza Samojlika.

Na zajęciach plastycznych dzieci wykonywały prace różnymi technikami: rysowanie, malowanie kamieni, wydzieranki, wykonanie ramek do zdjęć i obrazków.

We wtorek uczestnicy zajęć wyjeżdżali do Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu. Dzieci zwiedziły pałacyk Starzeńskich, wozownię, kościółek, plebanię, obiekty zgromadzone w skansenie, dworek myśliwski z wystawą pisanek, młyn. Wzięły również udział w zajęciach edukacyjnych – warsztatach z dziedziny tradycji zielarskich pn.: „Pieprz i wanilia, czyli rzecz o roślinach przyprawowych”.

W czwartek naszych uczestników odwiedziła pani Justyna Bujnowska z Nadleśnictwa Rudka. Opowiadała dzieciom o codziennym życiu lasu, jakie rośliny i zwierzęta można spotkać w lesie, jak powinno się zachowywać w lesie.

W piątek dzieci uczestniczyły w warsztatach kulinarnych przeprowadzonych przez Koło Gospodyń Wiejskich „Bruszewiacy” w Bruszewie. Samodzielnie robiły sałatkę jarzynową oraz nadziewane rogaliki i ciasteczka. Wspólna degustacja sprzyjała lepsze integracji.

Na zakończenie uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz gadżety promocyjne.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom zajęć za zaangażowanie, kreatywność, a rodzicom za zaufanie.

Zadanie „Dotykam, patrzę, smakuję, czuję naturę!” współrealizowany z Podlaskim Instytutem Kultury w Białymstoku został dofinansowany w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Bardzo Młoda Kultura 2019-2021”.

 

Monika Żukowicz

CKB w Sokołach

 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z II turnusu interdyscyplinarnych zajęć dla dzieci w ramach projektu „Dotykam, patrzę, smakuję, czuję naturę!”