W dniach 5-9 lipca 2021 roku w Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Sokołach przeprowadzono I turnus interdyscyplinarnych zajęć dla dzieci w ramach projektu „Dotykam, patrzę, smakuję, czuję naturę!”.

W programie zajęć znalazły się: spotkanie informacyjne, prelekcja nt. przyrody, wyjazd do placówki naukowo-badawczej – siedziby Narwiańskiego Parku Narodowego w Kurowie, warsztaty edukacyjne, spotkanie z leśnikiem, warsztaty kulinarne, zajęcia plastyczne, wakacje z książką, zajęcia ruchowe i integracyjne.

Pierwszego dnia pani Anna Rękawek przeprowadziła prelekcję dotyczącą przyrody wokół nas, opowiadała dzieciom o budowie roślin, pokazała, które części roślin są jadalne. 

W ramach "Wakacji z książką" dzieci zapoznawały się z książkami z serii „Żubr Pompik. Wyprawy” autorstwa Tomasza Samojlika.

Na zajęciach plastycznych dzieci wykonywały prace różnymi technikami: rysowanie, malowanie, wydzieranki, wyklejanie zielników, wykonanie ramek do zdjęć i obrazków.

We wtorek uczestnicy zajęć wyjeżdżali do siedziby Narwiańskiego Parku Narodowego w Kurowie. Dzieci zwiedziły Ośrodek Edukacji Przyrodniczej „Młynarzówka”, gdzie poznały historię powstania rzeki Narew, jej specyficzną naturę oraz rośliny i zwierzęta występujące w parku. Wzięły również udział w zajęciach edukacyjnych „Poznaję przyrodę wszystkimi zmysłami”.

W czwartek naszych uczestników odwiedziła pani Justyna Bujnowska z Nadleśnictwa Rudka. Opowiadała dzieciom o zagrożeniach, które można spotkać w lesie, jak powinno się zachowywać w lesie.

W piątek dzieci uczestniczyły w warsztatach kulinarnych przeprowadzonych przez Koło Gospodyń Wiejskich „Bruszewiacy” w Bruszewie. Samodzielnie robiły pierogi w jagodami, desery owocowe z galaretką, a także ozdabiały tort naleśnikowy. Wspólna degustacja sprzyjała lepsze integracji.

Na zakończenie uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz gadżety promocyjne.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom zajęć za zaangażowanie, kreatywność, a rodzicom za zaufanie.

Zadanie „Dotykam, patrzę, smakuję, czuję naturę!” współrealizowany z Podlaskim Instytutem Kultury w Białymstoku został dofinansowany w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Bardzo Młoda Kultura 2019-2021”.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

 

Monika Żukowicz

CKB w Sokołach

Zdjęcia z I turnusu