Kalendarium

Część 1

Część 2

 


1967 – rozpoczęcie budowy nowego obiektu szkolnego.

W kompleksie znajdą się: dwupiętrowy budynek szkoły z salą gimnastyczną, internat z kuchnią i stołówką, kotłownia oraz blok mieszkalny dla nauczycieli. Obok szkoły będzie boisko i bieżnia.

 (…)”   

1971 – przekazanie do użytku młodzieży i nauczycieli nowoczesnych budynków szkolnych z zapleczem sportowym i internatem. Koszt budowy: 17 milionów złotych.

Jednocześnie rozpoczyna się generalny remont pierwszego budynku szkoły z przeznaczeniem na internat ze  świetlicą i zapleczem socjalnym na potrzeby młodzieży. 

18.05.1973 – powizytacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

Wizytacja szkoły: „Generalna ocena pracy szkoły pozytywna”  /z protokołu powizytacyjnego/

Musicie stale pamiętać, że szkoła wasza jest najstarszą w naszym województwie, posiadająca piękne tradycje. Waszym obowiązkiem jest te tradycje kultywować mając na względzie fakt, że najbliższy rok szkolny 1973/74 będzie stanowił szczególnie ważny etap (…)” – mgr inż. Adolf Zgirski, wizytator Oddziału Oświaty Rolniczej w Białymstoku  

31.08.1973 – Centralne Dożynki w Białymstoku

Szkoła w tym czasie jest często zwiedzanym obiektem przez uczestników i gości Dożynek. Internat służy jako miejsce noclegowe. Za udział w przygotowaniach Centralnych Dożynek władze wojewódzkie wyróżniają szkołę specjalnym dyplomem. 

07.01.1974  – śmierć założycielki szkoły, Stefanii Karpowicz

Okolicznościowe posiedzenie Rady Pedagogicznej: „Na wspólnej naradzie ustalono, w jaki sposób szkoła ma wziąć udział w pogrzebie założycielki szkoły, Pani Stefanii Karpowicz.”

W uroczystości pogrzebowej bierze udział społeczność szkolna, pracownicy i absolwenci szkoły rolniczej, okoliczna ludność. Brakuje przedstawicieli władz oświatowych.